Alternatif tıp tedavilerinden biride aroma terapi masaj yöntemidir

ulusal masaj salonu istanbul masöz internasyonel masöz uluslar arası masöz anadolu yakası masaj google masöz internasyonel masaj salonu google masaj, yahoo masaj, instagram masaj, twitter masaj

Arupa yakası masaj salonu

Aromaterapi masaj uygulaması en yaygın tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavilerinden birisidir. Son yıllarda ruh sağlığı semptomalarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılmakta olan masaj yöntemidir Anksiyete;
bilişsel, somatik, duygusal ve davranışsal bileşenler ile karakterize psikolojik durumdur. Anksiyete, genel populasyonda prevelansı en yüksek psikolojik rahatsızlıklardan
biridir. Anksiyete semptomlarını rahatlatmak amacıyla alternatif ve tamamlayıcı yöntemler araştırılmaktadır. Anksiyete semptomlarını rahatlatmak amacıyla kullanılan bazı yöntemlerden bir tanesi de aromaterapi masaj uygulamasıdır. Bu makalenin amacı; anksiyete bozukluklarının tedavisinde aromaterapi uygulamalarının etkisinin literatür çalışmalarından elde edilen verilerin toplanarak yeniden derlenmesi ve bu verilerin ilişkilendirilmesidir. Bu bağlamda, Science Direct, Pubmed ve Google Scholar veri tabanları ve
uluslararası dergilerden faydalanılarak bir çok makale incelenmiş ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde aromaterapi masaj uygulamalarının etkisi üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir. Yapılan çalışmaların birçoğunun sonucu olarak, aramoterapinin anksiyete üzerindeki olumlu etkisinden söz edilmiş olup terapistler tarafından diğer masaj uygulamalarınında aksiyete üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. İnsanlarımızın ruh ve beden rahatsızlıklarında masaj uygulamaları tedavi bakımından oldukça faydalı yöntemlerdendir bu sayede hastalar daha hızlı bir şekilde bir toprlanma evresine girmektedirler…

Leave a Reply