masaj uygulamalarının mekanik ve psikolojik etkileri

istanbul masaj

Tam toparlanma gerçekleşmeden yapılan yüklenmeler uzuvlarda sakatlanmalara ve performansta düşmelere neden
olabilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde toparlanmada etkili olan çok
sayıda yöntem yer almaktadır. Bu yöntemler arasında en yaygın kullanılanlardan birisi
de masajdır. Masaj uygulamaları, yumuşak dokulara uygulanan, organizma üzerine pek çok
etkileri olan manipülatif tekniklerdir. Masaj uygulamalarının, özellikle lokomotor sistem ve
kardiyovasküler sisteme olmakla beraber organizmayı oluşturan diğer sistemler
ve yapılar üzerine de fazlaca fizyolojik, mekanik ve psikolojik etkileri
mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, literatürde masaj uygulamaları ile masajın toparlanmaya olan
etkilerinin değerlendirilmesiyle ilgili yapılmış çalışmaları inceleyerek bu
konuyla ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmaktır. Genellikle spora ısınmadan önce başlamak büyük bir hata olur çünkü kaslarımız hazır olmadığı için ani bir zorlama ile zarar görebilirler. Spor sonrası uygulanacak masaj uygulamaları kaslarımızı rahatlatacak ve sonrasında her hangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır.

Leave a Reply