Spor öncesi masajın esnekliğe katkıları

Masaj uygulamaları hakkında yapılan araştırmalar da Sporcular, antrenman veya müsabaka ısınması öncesi yapılan spor masajlarının futbolcularda bazı performans değerlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan Çalışma; Ç.O.M Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık dalında eğitim gören ve aktif olarak amatör kulüplerde futbol oynamakta olan, gönüllü toplam on erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu Araştırmaya katılan öğrencilerin ilk olarak, ısınma öncesi masaj yapılmadan Kalp atım hızı (KAH), sistolik ve diastolik basınç, dikey sıçrama, esneklik ve 10x5m. Mekik koşu testi değerleri alınmıştır. Aynı gün içerisinde katılımcılara ısınma öncesi masaj uygulamaları yapılarak bu değerleri alınıp masajsız değerleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda katılımcıların test sonuçlarındaki değerlerinin istatistiksel analizi SPSS 15,0 sürümü kullanılarak yapılmıştır. Futbolcuların masaj uygulaması yapılmadan alınan değerleri ile masaj yapıldıktan sonraki değerleri Wilcoxon testi ile karşılaştırılarak (p< 0.05) değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların bedensel ölçümlerinin ortalaması; 22.90 ± 2.33 yıl yaş, 172,80 ± 6.16 cm boy uzunluğu, 69.29 ± 5.59 kg vücut ağırlığı ve 22.87 ± 1.86 BKİ şeklindedir. Katılımcıların masajlı ve masaj uygulamasız fiziksel performans değerlerin karşılaştırıldığı analiz sonucunda; Dikey sıçrama ve esneklik değerlerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, futbolcularda ve dolayısıyla sporcular da antrenman veya müsabaka ısınmasından önce yapılan lokal spor masaj uygulamaları, dikey sıçramayı negatif yönde etkilerken, esnekliği pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Masaj uygulamalarının fizyolojik değerlere olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Konu ile ilgili benzer çalışmaların sayıca artırılarak daha fazla katılımcılar üzerinde çalışılması ile masaj uygulamalarının etkileri daha da belirginleşeceği öngörülmüştür.

Leave a Reply